Правителството в оставка одобри механизъм за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на администрацията

Автор

Преодоляват се диспропорциите във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Прието бе постановление в изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г., в който има предвидени 268 850 000 лв. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации. Подобна целенасочена и координирана инициатива се прави за първи път, уточняват от пресслужбата. 
Постановлението предлага механизъм с хоризонтален подход, който ще се отрази положително върху доходите на над 53 000 служители в 304 административни структури на централно и териториално ниво. Акцентът е поставен върху най-ниските възнаграждения в държавната администрация, особено за служителите на трудово правоотношение. 
С приетото постановление се определят минимални размери на заплатите за всички длъжностни нива – общо 28 на брой, докато нормативните максимални размери не се променят. По този начин се намалява значително разликата между съществуващите реални минимални и максимални размери на заплатите в едно ниво – от почти пет пъти към момента до под 2,5 пъти за повечето нива на заплащане. 
Определянето на нови минимални размери засяга положително повече от 8 400 служители в администрацията, съобщиха още от правителствената пресслужба. 
Важен елемент на одобрения подход е, че се запазва логиката на установения модел на заплащане по отношение на йерархията в нивата на основните месечни заплати. Увеличението на възнагражденията на по-ниските нива не надвишава номинално увеличението на непосредствено по-високото ниво, за да бъдат отчетени обективни фактори, обуславящи съществуващите разлики, като по-високи изисквания за образование и професионален опит за съответните длъжности. В същото време средната заплата във всички администрации и по всички нива се повишава. Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят считано от 1 януари 2024 г.
На интернет страницата на Министерския съвет е публикуван изготвеният от администрацията на институцията анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация. 
С друго свое решение от днес кабинетът в оставка утвърди разходите за командировки в страната за третото и четвъртото тримесечие на 2023 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.
По отношение на третото тримесечие на изминалата година, за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 310,75 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1339,39 лв., за командировки на областни управители – 11 911,44 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 1130,02 лв., за командировки на ръководители на държавни институции  – 260 лв.
По отношение на четвъртото тримесечие на 2023 г., за командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 13 155,58 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1660,77 лв., за командировки на областни управители – 9596,35 лв., за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 121,09 лв., за командировки на ръководители на държавни институции – 624 лв.
 

Сподели
Leave a comment

Вашият коментар