УНСС сключи три медийни меморандума в подкрепа на работата на катедра “Медии и обществени комуникации“

Автор

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – проф. д-р Димитър Димитров, сключи три медийни меморандума в подкрепа на работата на катедра “Медии и обществени комуникации“. Споразуменията бяха подписани в рамките на Ректорския съвет с Коалицията за медийна грамотност, “Дир.БГ“ АД и “Икономедиа“ АД. На събитието присъстваха и координаторите от страна на катедрата – нейният ръководител доц. д-р Стела Ангова; гл. ас. д-р Илия Вълков; гл. ас. д-р Мария Николова, съобщават от УНСС.
За “Дир.БГ“ договорът подписа Иван Драйков, оперативен директор на една от най-влиятелните онлайн медии в България. Оперативни координатори по изпълнение на споразумението са Диана Александрова, мениджър проекти и събития на “Дир.БГ“, и гл. ас. д-р Мария Николова от катедра “Медии и обществени комуникации“.
Коалицията за медийна грамотност беше представлявана от Кристина Христова, председател на УС, която е определена и за оперативен координатор по споразумението. От страна на УНСС координатор беше гл. ас. д-р Илия Вълков, допълват от висшето училище.
Меморандумът с “Икономедиа“ АД беше подписан от Мария Тойчева, директор “Дигитален бизнес“ и оперативен координатор по реализацията на меморандума, а от страна на УНСС координатор беше доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра “Медии и обществени комуникации“.
Сътрудничеството ще се осъществява в реализиране на съвместни събития, конференции и кръгли маси; изнасяне на публични лекции; организиране на студентски стажове и бизнес академии, както и подпомагане на публичността в дейността на университета.
“Досега имаме вече към 300 споразумения за партньорство с различни бизнес организации, държавни структури, големи корпорации и всичко това го правим в името на нашите студенти, да се докоснат до практиката, до професионалисти като вас. Нашият университет отдавна не е само икономически. Много добри резултати постигаме в областта на медиите, журналистиката, политическите науки, международните отношения, правото и мисля, че сътрудничеството ни с вас ще доразвие знанията на нашите студенти и ще им помогне в кариерното им развитие“, каза ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.
Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата, отбеляза, че сътрудничеството с трите медийни организации отдавна е факт. Съвместно с Коалиция за медийна грамотност вече са били организирани кръгли маси по медийна грамотност, реализирали са различни инициативи с “Дир.БГ“ и “Икономедиа“ АД. “Много наши студенти вече са водещи журналисти във вашите медии и се реализират успешно като медийни и пиар експерти. Сега официализираме нашето партньорство и ще го доразвиваме активно“, каза доц. Ангова.
Представителите на медийните организации заявиха, че ще подпомагат успешното реализиране на политиките, целите и задачите на университета; ще запознаят студентите от УНСС с дейността си, и ще ги информират за възможността за провеждане на стажове при тях.
/ЙВЛ

Сподели
Leave a comment

Вашият коментар