Гражданското участие в процесите на планиране трябва да се изучава в университетите, каза експерт от Висшето училище по мениджмънт във Варна

Автор

Темата за гражданското участие в процесите на планиране би трябвало да се изучава в университетите, каза днес за БТА Цветелина Генова, ръководител „Проекти и приложни изследвания“ във Висшето училище по мениджмънт във Варна. Тя направи своя коментар преди провеждането на кръгла маса, посветена на добрите практики за гражданското включване и предизвикателствата пред изграждането на механизми, гарантиращи, че бъдещето на местните общности се оформя на база съвместно взети решения от всички заинтересовани страни. Събитието бе организирано в рамките на проекта „Електронни образователни модули за гражданско участие в процесите на планиране“, подкрепен от програма „Еразъм+“. Партньори по него са академични институции и професионални организации от Гърция, България, Италия и Полша.
В рамките на проекта ще направим преценка как темата за гражданското участие в процесите на планиране може да се преподава в университетите, тъй като в момента по нея работи основно неправителственият сектор, посочи Генова. По думите ѝ причината е, че темата има съвсем прагматични измерения, особено когато се говори за целево развитие на регионите, интелигентната специализация на градовете или кохезионната политика. Бизнесът има ясни перспективи, но трябва да знае как да представя своята гледна точка пред местните власти и общности, допълни Генова.
Тя уточни, че в рамките на проекта ще бъдат разработени материали за обучение, които да се ползват в системата на висшето образование. Има много закони, които се отнасят до планирането в различни сектори, но много често инициативите за популяризирането на идеите и плановете не са канализирани, а би трябвало да изпреварват събитията, каза още Генова и допълни, че би било добре бъдещите предприемачи и бизнесмени да учат правилата докато следват. Тя уточни, че подобни курсове има в Италия, например в обучението на урбанистите. В Полша също има добри практики, но са инцидентни, каза още Генова. Тя уточни, че в рамките на проекта би следвало да се разработят обучителни ресурси, които да бъдат адаптирани към българските условия и да бъдат достъпни за всички заинтересовани институции. 

Сподели
Leave a comment

Вашият коментар